Inför inflytt

Flytta hemifrån

Äntligen en egen lägenhet! Som hyresgäst första gången i livet kan det vara bra att veta några viktiga saker. Det kan handla om att betala hyran i tid, vårda din lägenhet och inte störa dina grannar.

Du som precis ska flytta hemifrån eller funderar på att göra det hittar bra tips i broschyren här nedan!

Broschyr (pdf)

När får jag flytta in?

Den första vardagen i varje månad räknas som in- och utflyttningsdag. Som ny hyresgäst har du tillgång till lägenheten från och med kl 12,00 denna dag.
Om den första i månaden infaller på en helgdag sker alltså in- och utflyttning nästkommande vardag.


Hemförsäkring

Innan du flyttar in i någon av våra lägenheter bör du teckna en hemförsäkring. Försäkringen bör tecknas i förväg så att den börjar att gälla samma dag som du flyttar in i din nya lägenhet.

När olyckan är framme eller om du skulle drabbas av inbrott är det viktigt med en gällande hemförsäkring. En bra hemförsäkring med en ingående ansvarsförsäkring täcker skador både på egna ägodelar och andras. Om oturen är framme och du är vållande till en brand, vattenläcka eller andra stora skador, så har du ett försäkringsskydd för skadorna på fastigheten och dina grannars egendom. En vattenskada hos grannen kan även bli en dyr historia för dig trots att du är oskyldig. Rinner vattnet ner även hos dig och delar av ditt bohag förstörs, eller råkar något komma bort när du blir evakuerad, är det ditt försäkringsbolag du ska kontakta för att göra en anmälan.

Många av hemförsäkringarna täcker även andra saker som ansvars-, rätts- och överfallsskydd.


El

Vi hjälper dig och ser till att ditt elabonnemang är aktivt på tillträdesdagen. Du säger själv upp avtalet när du ska flytta. Kontrollera din uppsägningstid med din leverantör och avsluta abonnemanget när ditt hyreskontrakt upphör.


Betala hyran

Hela hyran betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads början. Det innebär exempelvis att hyran för oktober ska betalas senast den 30 september.Vi skickar ut avierna varje månad. Att använda autogiro är ett enkelt sätt att betala hyran i tid.


Autogiro

Autogiro innebär att pengarna till din hyra automatiskt överförs från ditt konto till Lindgrens Fastigheter i slutet av varje månad. För att betala hyran med autogiro måste du lämna in ett medgivande till oss. Det gör du genom att fylla i blanketten som finns på ditt områdeskontor.

Autogirot dras den sista varje månad. Endast en dragnings görs och pengarna bokas bankdagen innan dragningsdagen. Du behöver därför se till att det finns pengar på ditt konto båda dessa dagar.

Exempel: Den sista infaller på en lördag, söndag eller helgdag, pengarna bokas upp på vardagen före helgen och dras från ditt konto nästkommande vardag.

Om du inte har tillräckligt med pengar på konto när autogirot dras måste du själv göra en manuell inbetalning.

Vill du säga upp autogiromedgivandet kontaktar du oss


Vårt bankgiro

Du betalar din hyra till vårt bankgiro och uppger OCR-nummer, båda uppgifterna hittar du på din hyresavi. Du kan även se avier och OCR-nummer genom att logga in på Mina sidor.


Betala hyran i tid

Om du inte betalar hyran i rätt tid skickar vi en påminnelse och en påminnelseavgift tillkommer. Dröjsmålsränta debiteras enligt villkor på ditt hyreskontrakt.

Vid upprepade förseningar med hyresinbetalningar skickar vi ett varningsbrev, en så kallad rättelseanmaning, där vi informerar om att uppsägning kommer att ske vid fortsatta upprepade sena hyresinbetalningar.