Trivselregler

Vi på Lindgrens Fastigheter vill erbjuda dig ett tryggt och trivsamt boende. Att ha grannar nära inpå är för det mesta trevligt, men kräver också att vi visar hänsyn till varandra!


Ljud

Ljud kan upplevas mycket störande. Därför bör du undvika att till exempel köra tvättmaskin eller diskmaskin på natten, gå med hårda skor eller flytta runt möbler mer än nödvändigt. Klockan 22,00-06,00 bör du visa särskild hänsyn. Du har aldrig rätt att spela musik på hög volym, det gäller även dagtid. Vill du lyssna på hög musik använd hörlurar. Meddela grannarna om ni ska ha fest.
Tänk även på att stora mängder vatten som spolar när du duschar eller badar kan störa andra.
Om du störs av ljud från grannen, är det bästa att först tala med personen. Om det inte hjälper, kontakta oss.


Trapphus och entré – allmänna utrymmen

Allmänna utrymmen i huset ska hållas fria från diverse föremål för att främja brandsäkerhet och framkomlighet för rörelsehindrade samt brand- och ambulanspersonal.

Cyklar, barnvagnar, pulkor, sopor, dörrmattor, tidningskassar och andra saker får enligt lag inte ställas i trapphus eller entré. Att hålla fritt underlättar också städning. Håll entré- och källardörrar stängda för att förebygga inbrott.


Rökning

Rökning är förbjuden i alla gemensamma utrymmen som trapphus, källare och tvättstuga.


Grillning

Grillning på balkong eller uteplats tillhörande lägenhet får inte förekomma. Grillrök kan upplevas som störande för dina grannar och öppen eld kan orsaka brand.


Tvätt och vädring på balkongen

Vädra kläder eller hänga tvätt kan du göra på balkongen. Piska eller skaka mattor får du göra på gården, så att dammet inte drar in i någon annans lägenhet.


Parabolantenn

Får inte monteras på fastighetens balkong, fasad eller tak. Paraboler får ställas upp fritt på balkonggolvet men inte sticka utanför balkongen.


Skyltar och markis

Får inte sättas upp utan hyresvärdens skriftliga tillåtelse.


Blomlådor på balkongen

Ska vara vända inåt eftersom de kan ramla ned och skada någon. Var varsam när du vattnar dina blommor, så vattnet stannar i krukorna och inte rinner ned på grannens balkong.


Djur

Om du har husdjur måste du se till att de inte förorenar eller stör omgivningen. Rasta inte hunden på gården och se till att inte katten gör sina behov i barnens sandlåda. Tänk också på att inte lämna din hund ensam hemma, ur ett grannperspektiv är en skällande hund störande.


Mata inte fåglar

Matning av fåglar kan locka till sig råttor och andra skadedjur och därför tillåter vi inte det. Om du upptäcker skadedjur eller ohyra i din lägenhet så är du enligt lag skyldig att anmäla det. Kontakta oss omgående så hjälper vi dig!


Soppåsar

Soppåsar med hushållsavfall ska omgående läggas i avsedda sopkärl i sophuset. Det är inte tillåtet att ställa sina soppåsar i trapphuset eller något annat allmänt utrymme.


Fordonstrafik i bostadsområdet och P-platser

För att minimera trafik på våra områden råder parkeringsförbud på innergårdarna. Undantaget är vid lastning av tunga saker och när färdtjänst eller utryckningsfordon behöver komma fram. Vid in- och utflytt kör sakta och visa hänsyn. Tänk på att du endast får parkera på markerade parkeringsplatser.