Aktuellt

Förhandling om nya hyror 2023
Nu kommer Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen att påbörja förhandlingarna om de nya hyrorna för 2023.

Hur vet jag vad den nya hyran blir?
Du får information om din nya hyra när förhandlingarna är klara. Vanligtvis kommer informationen med din hyresavi.

Hur fungerar en förhandling?
Fastighetsägarna har på uppdrag av hyresvärden begärt en årlig justering av hyran. Förhandlingar om den nya hyran förs med Hyresgästföreningen.

Vad påverkar hyran?
Din hyra justeras i lokala förhandlingar mellan marknadens parter. Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Sveriges Allmännytta har kommit överens om en ny modell för den allmänna hyresutvecklingen. Årsförhandlingen ska, enligt överenskommelsen, baseras på fem faktorer som speglar den ekonomiska utvecklingen och samtidigt är relevanta för hyresrättens utveckling. De fem faktorerna är:

* Kostnader för förvaltning och underhåll
* Kostnader för kommunala taxor och avgifter
* Räntekostnader
* Konsumentpriser
* Ekonomisk tillväxt