Störande granne

Du som bor i ett flerfamiljshus, bor nära andra människor. Att ha människor inpå sig innebär en trygghet, men kan ibland också orsaka irritation och konflikter. Så gör du för att inte störa och om du blir störd.


Det är helt naturligt att höra sina grannar

Du hör dina grannar och de hör dig. Det är livligare hos en barnfamilj än hos en ensamstående, en del är kvällsmänniskor medan andra trivs bäst på morgonen och så måste det få lov att vara, men för att alla ska trivas krävs det att vi visar varandra respekt, hänsyn och välvilja.


Skyldigheter enligt Hyreslagen

Vi ska kunna leva ett normalt liv i våra lägenheter och ska inte behöva acceptera bråk och skrik, hög musik och störande spring eller oväsen i trappan. För höga ljudnivåer är inte tillåtet varken på dagar eller nätter.
Hyreslagen är mycket tydlig i att alla hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn. Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelser kan bli uppsagd från sin lägenhet. Dina skyldigheter som hyresgäst gäller i lägenheten och i gemensamma utrymmen som t ex trapphuset, hiss, tvättstuga och i andra delar av bostadsområdet. Du är också ansvarig för dina gäster.


Mycket kan ordnas upp genom att prata med varandra!

Olika människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. Genom att prata med varandra kan vi lösa missförstånd och konflikter och genom att lära känna och förstå dina grannar skapas trivsel och tolerans för varandras olikheter. Känner du inte dina grannar, kan du ju alltid börja med att le och hälsa på dem, och kanske fråga hur det står till. Goda grannar ökar tryggheten!


Detta kan du göra om du stört dina grannar!

Prata med dem och beklaga det som inträffat, samt lova att inte göra om det. I framtiden ska du också se till att dina grannar inte blir störda. Har du barn eller ungdomar som stört, förklarar du för dem varför de måste ta hänsyn.


Om du blir störd

Kontakta i första hand din fastighetsskötare. Vardagar efter klockan 16 och helger ringer du till vårt journummer på tel. 070-164 33 00.


Några tips som gör dig till en god granne

 • Ska du ha en större fest? Tala om det för dina grannar i god tid. Risken för irritation minskar om man är förberedd på en tillfälligt högre ljudnivå.
 • Undvik störande vattenspolning, framförallt på kvällar och nätter.
 • Tänk på att ljud från TV och högtalare ska vara inställt på en lagom nivå och tänk på hur du placerar dina högtalare. Genom att ändra placeringen kan du minska risken att ljudet når in till din granne.
 • Försök att undvika att slå igen lägenhets- och trappdörrar.
 • Lär barn och ungdomar i din familj att trapphusen inte är lekplatser eller uppehållsrum. Trapphusen är utrymningsvägar vid en eventuell olycka och därför får de heller inte användas som uppställningsplats för cyklar och barnvagnar m.m.
 • Har du hund är det viktigt att du håller den kopplad inom bostadsområdet och att du plockar upp efter den. Lär hunden att vara tyst när den är ensam hemma.
 • Sätt möbeltassar på möbler som flyttas runt, t ex fåtöljer, stolar, bord etc.

Detta händer om du stör!

 • Om du har stört grannarna utan avsikt, pratar vi med dig. Vi kan också skicka dig en skriftlig tillsägelse. Ta hänsyn i fortsättningen! Visa dina grannar att du vill ändra ditt beteende t ex genom att prata med dem.
 • Om du fortsätter att störa skickar vi ett varningsbrev. Har du fått varningsbrev, är det bara ditt eget beteende som avgör hur ditt framtida boende ska se ut.
  Ta hänsyn! Tänk på att du kan bli uppsagd omedelbart och förlora ett eget boende för en lång tid. Kontakta sociala myndigheter om du har problem och behöver hjälp.
 • Om du blir uppsagd, hamnar du i en besvärlig situation! Innan en avhysning kontaktas du av kronofogden. Flyttar du inte själv, tas en flyttfirma in som lagrar dina saker i ett möbelmagasin. Du debiteras kostnaderna. Efter avhysningen får du mycket svårt att hitta en ny hyresvärd och det kan vara svårt att komma tillbaka på bostadsmarknaden.

Det enda säkra sättet att inte riskera att bli bostadslös är att ändra ett störande beteende i tid, innan det går till uppsägning!