Uppsägning

Uppsägning av hyresavtal ska ske skriftligen på gällande hyresavtal. Uppsägningstiden framgår av ditt hyreskontrakt, vid dödsbo gäller en månads uppsägningstid. Uppsägningstiden räknas från och med kommande månadsskifte.

Exempel: Din uppsägningstid är 3 månader. Du säger upp din lägenhet den 18 december. Din uppsägningstid är då januari, februari och mars, ditt hyresavtal upphör att gälla 31/3.

Kom ihåg att även säga upp bilplats och/eller garage!

Din uppsägning lämnar du in på något av våra kontor, alternativt skickar till:

Gunnar Lindgrens Fastighets AB
Filargatan 1
781 71  Borlänge

Visa din lägenhet

Under uppsägningstiden kommer du att bli kontaktad av bostadssökande som får titta på din uppsagda lägenhet. Ni kommer själva överens om tid för visning, som ska genomföras inom en vecka. Du är enligt hyreslagen skyldig att låta visa lägenheten för nya hyresgäster. Vill du hellre att vi visar lägenheten under våra ordinarie arbetstider så ordnar vi självklart det!