Värme & ventilation

Har du rätt temperatur?

På rekommendation av Folkhälsomyndigheten eftersträvar Lindgrens Fastigheter att inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen ska vara minst 20,5 grader och av miljöskäl som högst 21 grader. Varje grad varmare vi har inomhus ökar förbrukningen av energi med 5 procent och bidrar till en negativ klimatpåverkan.


Vår och höst

Vid vår och höst kan utetemperaturen skifta snabb och då behöver värmesystemet några dagar på sig för att hinna justera värmen inomhus. Därför kan det ibland upplevas något kallt när natt- och dagtemperaturen utomhus förändras kraftigt.


Upplever du problem med värmen i din bostad?

Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig. Du mäter temperaturen 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet. Visar termometern lägre än 20,5 grader kan du kontrollera följande:
Har du möblerat tätt framför elementet så att till exempel soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet?
Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?
Har du kontrollerat att termostaten inte är avstängd så kan du även pröva att skruva den med- och moturs några gånger.
Är elementet kallt nedtill och varmare upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.


Fortfarande lägre än 20 grader i lägenheten?

Om du har kontrollerat allt och det ändå är kallt i lägenheten, kan det ha uppstått något problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Då gör du en felanmälan så att din fastighetsskötare kan kontrollera om elementen behöver luftas eller om en termostat har hakat upp sig. Är det fortfarande kallt i lägenheten skickas din anmälan vidare för att vidta andra åtgärder i värmesystemet.


Drar det kallt från fönsterventilerna?

De flesta äldre hus ventileras med hjälp av självdrag. Det innebär att frisk luft kommer in genom en så kallad springventil som sitter vid fönstret. Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det.
Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen, även på vintern, och du ska inte täta ventilerna och hindra luften att komma in. Då sätts ventilationssystemet ur spel. Luften som strömmar in är viktig för att du ska få ett bra inomhusklimat och dessutom hjälper luften till att sprida värmen från elementen ut i rummet.