• Åselby

    44 lägenheter | Byggår 1961

  • Hagalund

    320 lägenheter | Byggår 1968

  • Forssa

    186 lägenheter | Byggår 1955

Aktuellt

Ombyggnad Hagavägen

Sista etappen av ombyggnationen av Hagavägen är påbörjad. Även denna etapp kommer i viss mån påverka tillgängligheten för boende, kunder och besökande vid korsningen Röda vägen/Tägtvägen. Korsningen kommer vara öppen för in- och utfart fram till augusti 2021, då den kommer att behöva stängas helt. Trafiken kommer då ledas om till och från Tångringsgatan. Mer information om hela projektet finns på Borlänge Energis hemsida.

 

Fiskmåsar

Vi har inför sommarsäsongen vidtagit åtgärder som vi hoppas ska ge ett bra utfall. Häckningsplatser och bon från i fjol är bortstädat och hinder finns nu även på andra potentiella häckningsplatser på taken.

Lindgrens Fastigheter

Gunnar Lindgrens Fastighets AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i Forssa, på Hagalund samt i Åselby centrum, med fokus på ett långsiktigt ägande och tryggt boende.

Läs mer