Nycklar

Vi är måna om säkerheten i och till våra fastigheter. Att hålla reda på sina nycklar är viktigt så att inte obehöriga kan ta sig in.

Om du vill beställa fler nycklar/taggar till din bostad, eller om du har förlorat dina nycklar/taggar vänligen kontakta din fastighetsskötare. Du kommer att debiteras en avgift för de nya nycklarna/taggarna.

Nyckelhantering i samband med inflyttning sker via våra fastighetsskötare. Mer information lämnas vid kontraktsskrivning.

För återlämning av nycklar vid avflyttning, kontakta din fastighetsskötare. Alla nycklar och taggar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Detta gäller också de kopior som du eventuellt har gjort och nycklar till motorvärmare, garage och postboxar. Nycklarna lämnas senast kl 12,00 den dag hyresavtalet löper ut.

OBS! Lämnas inte nycklar tillbaka i tid blir du skyldig att betala kostnaden för låsbyte.