Avfall

Dina sopor är inte vilket skräp som helst. När du sorterar ditt avfall och lämnar det på rätt ställe bidrar du till ett mer hållbart samhälle. Ditt avfall återvinns till nytt material och nya produkter eller blir energi.


Ditt sophus

I ditt sophus lämnar du endast hushållssopor och matavfall.


Viktigt att tänka på:

  • Sortera redan i din lägenhet så blir det lättare när du ska lämna soporna.
  • Lämna aldrig sopor på marken i eller utanför sophuset. Råttor och andra skadedjur kan komma.
  • Låt inte små barn gå ner med soporna eftersom de har svårt att nå upp till locket.
  • Använd alltid papperspåse för matavfallet. Rulla ihop påsen innan du lägger den i kärlet.
  • Du får inte slänga plast i matavfallet!

Återvinningsstationer

Återvinningsstationer finns på ett 30-tal platser i kommunen. Här kan du lämna:

  • Plastförpackningar
  • Glasflaskor och burkar
  • Metallförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Tidningar och trycksaker

Grovavfall

Grovavfall är stort och skrymmande avfall från ditt hushåll, t ex möbler, cyklar, mattor, barnvagnar och husgeråd som inte ska lämnas i sophuset. Du lämnar grovavfallet på kommunens återvinningscentral i Fågelmyra. Där kan du också lämna farligt avfall, t ex färgrester och kemikalier samt förpackningar. Öppet alla dagar i veckan!


Containerdagar

Anordnas av Borlänge Energi via Fågelmyra on-tour.