Inför avflytt

Flyttstädning

Innan det är dags att lämna tillbaka nycklarna måste du genomföra en flyttstädning. Det är viktigt att flyttstädningen genomförs ordentligt, var därför noggrann – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning.

Alla utrymmen som hör till lägenheten, såsom balkong/uteplats, förråd och eventuellt garage, måste också städas. Om lägenheten inte anses tillräckligt städad kan du bli ersättningsskyldig.

På länken nedan finns en bra checklista vad som skall utföras i en flyttstädning.

Checklista (pdf)

Flyttdag

Den första vardagen varje månad räknas som in- och utflyttningsdag. Som avflyttande hyresgäst har du tillgång till lägenheten till och med kl 12.00 denna dag. Då ska även nycklar vara återlämnade och besiktningen genomförd och godkänd. Om den första i månaden infaller på en helgdag sker alltså in- och utflyttning nästkommande vardag.


Nycklar

För återlämning av nycklar vid avflyttning, kontakta din fastighetsskötare. Alla nycklar och taggar måste lämnas tillbaka när du flyttar. Detta gäller också de kopior som du eventuellt har gjort och nycklar till motorvärmare, garage och postboxar. Nycklarna lämnas senast kl 12,00 första vardagen efter hyresavtalet löper ut.

OBS! Lämnas inte nycklar tillbaka i tid blir du skyldig att betala kostnaden för låsbyte.


Besiktning

Innan du lämnar lägenheten ska den besiktas av oss. Tänk på att kontakta oss i god tid före avflyttning för att boka tid för besiktningen.