Bostäder

Åselby

Mindre affärslokaler vid torget samt källarlokaler

Hagalund

Affärs- och kontorslokaler

Forssa

Mindre lokaler i källarplan

Södra Backa

Butik- och kontorslokal